חדר ג'ימבורי במעון בייביס באשדוד
לקט חדרי ג'ימבורי שהקמנו
חדר ג'ימבורי בירושלים
חדר ג'ימבורי ברחובות
חדר ג'ימבורי בביה"ס אלומות בתל-אביב
חדר ג'ימבורי – סולם בית שמש