לקט חדרי ג'ימבורי שהקמנו

חדר ג'ימבורי בירושלים

חדר ג'ימבורי ברחובות

הקמת חדר ג'ימבורי בביה"ס אלומות בתל-אביב

הקמת חדר ג'ימבורי – סולם בית שמש