הפרויקט כלל:

ב"ה! גם פרויקט זה בוצע באיכות יופי ושירות מעל ציפיות המנהלים והגננות