28 22 25 החיסכון שלך: 7
53 45 החיסכון שלך: 8
ברכישה של כמות מוצרים:
79 67 החיסכון שלך: 12
ברכישה של כמות מוצרים:
46 40 החיסכון שלך: 6
ברכישה של כמות מוצרים:
65 56 החיסכון שלך: 9
ברכישה של כמות מוצרים:
118 100 החיסכון שלך: 18
ברכישה של כמות מוצרים:
79 67 החיסכון שלך: 12
75 45 67 החיסכון שלך: 32
658 560 החיסכון שלך: 98
ברכישה של כמות מוצרים:
72 62 החיסכון שלך: 10
ברכישה של כמות מוצרים:
39 34 החיסכון שלך: 5
ברכישה של כמות מוצרים: