17 15 החיסכון שלך: 2
ברכישה של כמות מוצרים:
מבצע
336 220  168 החיסכון שלך: 168
ברכישה של כמות מוצרים:
59 50 החיסכון שלך: 9
ברכישה של כמות מוצרים:
74 56 החיסכון שלך: 18
ברכישה של כמות מוצרים:
108 80 החיסכון שלך: 28
ברכישה של כמות מוצרים:
66 51 החיסכון שלך: 15
ברכישה של כמות מוצרים:
21 18 החיסכון שלך: 3
ברכישה של כמות מוצרים:
21 18 החיסכון שלך: 3
ברכישה של כמות מוצרים:
39 34 החיסכון שלך: 5
ברכישה של כמות מוצרים:
79 67 החיסכון שלך: 12
ברכישה של כמות מוצרים:
21 18 החיסכון שלך: 3
ברכישה של כמות מוצרים:
21 18 החיסכון שלך: 3
ברכישה של כמות מוצרים: