1058 310 830 החיסכון שלך: 763
47 37 החיסכון שלך: 10
ברכישה של כמות מוצרים:
316 236 החיסכון שלך: 80
ברכישה של כמות מוצרים:
236 
ברכישה של כמות מוצרים:
מבצע
316 236  169 החיסכון שלך: 147
ברכישה של כמות מוצרים:
מבצע
316 236  175 החיסכון שלך: 141
ברכישה של כמות מוצרים:
מבצע
421 315  249 החיסכון שלך: 172
ברכישה של כמות מוצרים:
500 373 החיסכון שלך: 127