358 286 החיסכון שלך: 72
ברכישה של כמות מוצרים:
185 147 החיסכון שלך: 38
ברכישה של כמות מוצרים:
58 51 החיסכון שלך: 7
ברכישה של כמות מוצרים:
53 45 החיסכון שלך: 8
ברכישה של כמות מוצרים:
79 67 החיסכון שלך: 12
ברכישה של כמות מוצרים:
46 40 החיסכון שלך: 6
ברכישה של כמות מוצרים:
65 56 החיסכון שלך: 9
ברכישה של כמות מוצרים:
118 100 החיסכון שלך: 18
ברכישה של כמות מוצרים:
79 67 החיסכון שלך: 12
75 45 67 החיסכון שלך: 32
658 560 החיסכון שלך: 98
ברכישה של כמות מוצרים: