3766 3,389 החיסכון שלך: 377
4311 3,879 החיסכון שלך: 432
4738 4,264 החיסכון שלך: 474
5528 4,975 החיסכון שלך: 553
ברכישה של כמות מוצרים:
3598 3,238 החיסכון שלך: 360
ברכישה של כמות מוצרים:
4124 3,712 החיסכון שלך: 412
ברכישה של כמות מוצרים:
3222 2,900 החיסכון שלך: 322
6081 6,754 
2798 2,518 החיסכון שלך: 280
3896 3,506 החיסכון שלך: 390
ברכישה של כמות מוצרים:
3988 3,589 החיסכון שלך: 399