3,880 
ברכישה של כמות מוצרים:
ברכישה של כמות מוצרים:
ברכישה של כמות מוצרים:
ברכישה של כמות מוצרים:
1,425 
ברכישה של כמות מוצרים:
1,600 
ברכישה של כמות מוצרים: