4625 4,625 
ברכישה של כמות מוצרים:
ברכישה של כמות מוצרים:
3325 3,325 
ברכישה של כמות מוצרים:
3550 3,550 
ברכישה של כמות מוצרים:
1800 1,800 
ברכישה של כמות מוצרים:
2350 2,350 
ברכישה של כמות מוצרים:
7000 3,450 החיסכון שלך: 3550
ברכישה של כמות מוצרים:
3300 3,300 
ברכישה של כמות מוצרים:
ברכישה של כמות מוצרים:
5200 5,200 
ברכישה של כמות מוצרים:
3650 3,650 
ברכישה של כמות מוצרים:
2275 2,275 
ברכישה של כמות מוצרים: