16 12 החיסכון שלך: 4
ברכישה של כמות מוצרים:
301 240 החיסכון שלך: 61
ברכישה של כמות מוצרים:
2143 1,714 החיסכון שלך: 429
ברכישה של כמות מוצרים:
3007 2,400 החיסכון שלך: 607
ברכישה של כמות מוצרים:
626 499 החיסכון שלך: 127
ברכישה של כמות מוצרים:
1880 1,500 החיסכון שלך: 380
ברכישה של כמות מוצרים:
1358 883 החיסכון שלך: 475
ברכישה של כמות מוצרים:
ברכישה של כמות מוצרים:
1610 1,047 החיסכון שלך: 563
ברכישה של כמות מוצרים:
461 346 החיסכון שלך: 115
ברכישה של כמות מוצרים:
395 297 החיסכון שלך: 98
ברכישה של כמות מוצרים: