17 13 החיסכון שלך: 4
ברכישה של כמות מוצרים:
316 252 החיסכון שלך: 64
ברכישה של כמות מוצרים:
2250 1,800 החיסכון שלך: 450
ברכישה של כמות מוצרים:
3157 2,520 החיסכון שלך: 637
ברכישה של כמות מוצרים:
325 210 החיסכון שלך: 115
ברכישה של כמות מוצרים:
657 524 החיסכון שלך: 133
ברכישה של כמות מוצרים:
1974 1,575 החיסכון שלך: 399
ברכישה של כמות מוצרים:
1426 927 החיסכון שלך: 499
ברכישה של כמות מוצרים:
1392 1,044 החיסכון שלך: 348
ברכישה של כמות מוצרים:
1691 1,099 החיסכון שלך: 592
ברכישה של כמות מוצרים:
484 363 החיסכון שלך: 121
ברכישה של כמות מוצרים: