1040 828 החיסכון שלך: 212
ברכישה של כמות מוצרים:
654 524 החיסכון שלך: 130
ברכישה של כמות מוצרים:
34 25 החיסכון שלך: 9