95 76 החיסכון שלך: 19
ברכישה של כמות מוצרים:
4948 3,711 החיסכון שלך: 1237
ברכישה של כמות מוצרים:
877 651 691 החיסכון שלך: 257
197 148 החיסכון שלך: 49
ברכישה של כמות מוצרים:
47 37 החיסכון שלך: 10
ברכישה של כמות מוצרים:
1930 1,184 1,519 החיסכון שלך: 802
1930 1,184 1,519 החיסכון שלך: 802
1930 1,184 1,519 החיסכון שלך: 802
3157 2,369 החיסכון שלך: 788
ברכישה של כמות מוצרים:
24 18 החיסכון שלך: 6
ברכישה של כמות מוצרים: