2299 1,840 החיסכון שלך: 459
ברכישה של כמות מוצרים:
2050 1,640 החיסכון שלך: 410
ברכישה של כמות מוצרים:
1503 1,202 החיסכון שלך: 301
ברכישה של כמות מוצרים:
720 579 החיסכון שלך: 141
ברכישה של כמות מוצרים:
1940 1,550 החיסכון שלך: 390
ברכישה של כמות מוצרים: