72 62 החיסכון שלך: 10
ברכישה של כמות מוצרים:
118 100 החיסכון שלך: 18
ברכישה של כמות מוצרים:
65 56 החיסכון שלך: 9
ברכישה של כמות מוצרים:
118 100 החיסכון שלך: 18
ברכישה של כמות מוצרים:
48 41 החיסכון שלך: 7
ברכישה של כמות מוצרים:
100 85 החיסכון שלך: 15
ברכישה של כמות מוצרים:
17 15 החיסכון שלך: 2
ברכישה של כמות מוצרים:
15 13 החיסכון שלך: 2
ברכישה של כמות מוצרים:
13 11 החיסכון שלך: 2
ברכישה של כמות מוצרים:
46 40 החיסכון שלך: 6
ברכישה של כמות מוצרים:
28 24 החיסכון שלך: 4
ברכישה של כמות מוצרים:
40 
ברכישה של כמות מוצרים: