110 83 החיסכון שלך: 27
ברכישה של כמות מוצרים:
95 76 החיסכון שלך: 19
ברכישה של כמות מוצרים:
17 13 החיסכון שלך: 4
ברכישה של כמות מוצרים:
143 134 החיסכון שלך: 9
ברכישה של כמות מוצרים:
100 75 החיסכון שלך: 25
ברכישה של כמות מוצרים:
202 151 החיסכון שלך: 51
ברכישה של כמות מוצרים:
37 27 החיסכון שלך: 10
ברכישה של כמות מוצרים:
147 110 החיסכון שלך: 37
ברכישה של כמות מוצרים:
מבצע
110 88  55 החיסכון שלך: 55
ברכישה של כמות מוצרים:
154 117 החיסכון שלך: 37