2250 1,800 החיסכון שלך: 450
ברכישה של כמות מוצרים:
מבצע
3288 2,302  2,301 החיסכון שלך: 987
ברכישה של כמות מוצרים:
מבצע
4605 3,684  3,683 החיסכון שלך: 922
ברכישה של כמות מוצרים:
מבצע
2053 1,642  1,640 החיסכון שלך: 413
ברכישה של כמות מוצרים:
מבצע
3026 2,421  2,420 החיסכון שלך: 606
ברכישה של כמות מוצרים:
מבצע
10420 5,774  5,200 החיסכון שלך: 5220
ברכישה של כמות מוצרים:
מבצע
1447 1,013  1,010 החיסכון שלך: 437
ברכישה של כמות מוצרים:
290 232 החיסכון שלך: 58
ברכישה של כמות מוצרים:
313 263 החיסכון שלך: 50
מבצע
7237 5,790  5,789 החיסכון שלך: 1448
ברכישה של כמות מוצרים:
2763 2,210 החיסכון שלך: 553
ברכישה של כמות מוצרים: