350 330 החיסכון שלך: 20
ברכישה של כמות מוצרים:
550 440 החיסכון שלך: 110
ברכישה של כמות מוצרים:
350 262 החיסכון שלך: 88
ברכישה של כמות מוצרים:
114 86 החיסכון שלך: 28
ברכישה של כמות מוצרים:
47 37 החיסכון שלך: 10
ברכישה של כמות מוצרים:
165 132 החיסכון שלך: 33
ברכישה של כמות מוצרים:
100 75 החיסכון שלך: 25
ברכישה של כמות מוצרים:
154 117 החיסכון שלך: 37
מבצע
276 249  220 החיסכון שלך: 56
ברכישה של כמות מוצרים:
461 415 החיסכון שלך: 46
ברכישה של כמות מוצרים:
1058 310 830 החיסכון שלך: 763
47 37 החיסכון שלך: 10
ברכישה של כמות מוצרים: