185 139 החיסכון שלך: 46
ברכישה של כמות מוצרים:
438 328 החיסכון שלך: 110
ברכישה של כמות מוצרים:
285 
ברכישה של כמות מוצרים:
154 117 החיסכון שלך: 37
ברכישה של כמות מוצרים:
180 134 החיסכון שלך: 46
ברכישה של כמות מוצרים:
710 532 החיסכון שלך: 178
ברכישה של כמות מוצרים:
230 172 החיסכון שלך: 58
ברכישה של כמות מוצרים:
241 119 190 החיסכון שלך: 128
206 165 החיסכון שלך: 41
ברכישה של כמות מוצרים:
47 37 החיסכון שלך: 10
ברכישה של כמות מוצרים:
47 37 החיסכון שלך: 10
ברכישה של כמות מוצרים: