47 37 החיסכון שלך: 10
ברכישה של כמות מוצרים:
248 148 החיסכון שלך: 100
ברכישה של כמות מוצרים:
500 373 החיסכון שלך: 127
334 251 החיסכון שלך: 83
ברכישה של כמות מוצרים:
מבצע
315 251  180 החיסכון שלך: 135
ברכישה של כמות מוצרים:
47 37 החיסכון שלך: 10
ברכישה של כמות מוצרים:
933 702 החיסכון שלך: 231
ברכישה של כמות מוצרים:
614 457 החיסכון שלך: 157
ברכישה של כמות מוצרים:
1378 621 1,158 החיסכון שלך: 787
1880 1,579 החיסכון שלך: 376